Nota prawna

  1. Niniejszy Serwis został przygotowany przez Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o. (dawniej: Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Gen. M. Langiewicza (95-050), w celu dostarczenia ogólnych informacji na temat Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o.  i jej produktów. Dostęp oraz korzystanie z Serwisu podlegają poniższym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim właściwym przepisom. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację tych warunków.
  2. Wszelkie zawarte w Serwisie treści, w tym oznaczenia produktów, nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność intelektualną Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o. bądź podmiotów z nią powiązanych w szczególności Wörwag Pharma International GmbH i zgodnie z prawem podlegają ochronie. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o.  jest zabronione. Materiały dostępne w serwisie mogą być drukowane, kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób wyłącznie dla użytku prywatnego i w celach niekomercyjnych.
  3. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych, przy czym Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z Serwisu oraz jego zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o.  zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby co do treści Serwisu, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.
  4. Informacje zamieszczone na stronie internetowej, dotyczące produktów leczniczych bądź suplementów diety, nie stanowią profesjonalnej porady medycznej ani instrukcji użycia tych produktów. W żadnym wypadku treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktów leczniczych prezentowanych na stronie pacjent musi skonsultować się z lekarzem i farmaceutą oraz zapoznać się z informacją dołączoną do leku. Pełne informacje dotyczące prezentowanych na stronie internetowej produktów leczniczych znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w ulotce dołączonej do produktu leczniczego, natomiast pełne informacje dotyczące suplementów diety na ich opakowaniu.
  5. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  6. Niedozwolone jest włączanie niniejszego Serwisu do innych witryn lub części witryn należących do innych podmiotów. Podłączenie on-line lub inny sposób włączania części Serwisu do witryn należących do innych podmiotów również są zabronione.
  7. Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o.  nie ma wpływu na kształt stron internetowych i serwisów osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz witryn internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Wörwag Pharma Operations Sp. z o.o.  nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte.